CHÚNG TÔI KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ ĐỰNG CÀ PHÊ TRONG CỐC MANG ĐI DÙNG MỘT LẦN

Cà phê đựng trong cốc mang đi dùng một lần có vị thật lạ, và chúng tôi thật sự không thích thưởng thức ly cà phê của mình theo cách đó.
Những chiếc cốc dùng một lần, cho dù có được lót PLA (nhựa sinh học có khả năng phân huỷ), nếu không được đưa đến những cơ sở làm phân hữu cơ, thì điều đó cũng trở nên vô nghĩa.
Những chiếc cốc dùng một lần không được xử lý, sẽ là một trong những tác nhân ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Thưởng thức thiếu trọn vẹn, sự lãng phí, rác thải… chỉ để đánh đổi lại sự tiện lợi. Chúng tôi thực sự không đủ can đảm để làm điều đó.