Chiếc cốc này chúng tôi sử dụng cho chương trình RE8, do đó chúng tôi sẽ không bán. Nếu bạn thật sự thích chiếc cốc này, hãy liên hệ với nhà sản xuất Keepcup.